BSAB_W1G6684

Leverantör av transport- och terminaltjänster med järnvägen som bas

Om företaget

Baneservice Skandinavia är ett svenskt helägt dotterbolag till det norska Baneservice AS.

Till skillnad från moderbolaget som är verksamt inom byggnation och underhåll inom järnvägssektorn är Baneservice Skandinavia en leverantör av transport- och terminaltjänster.

Bolaget som etablerades 2010 har cirka 30 anställda och omsätter omkring 50 miljoner kronor.

Baneservice Skandinavia har sitt huvudkontor i Göteborg.