Header grafikk

Internrepresentation, milersättning och utlägg

Nedan följer en beskrivning om vad som gäller för att få ersättning för
internrepresentation, milersättning och egna utlägg för företaget.

Internrepresentation

Intern representation är

 • Informationsmöten med personal
 • Planeringskonferenser med personal
 • Interna möten med diskussioner om budget, personalfrågor, trivselaktiviteter
 • Kick-off, personalutflykter m.m.

För att det skall räknas som skattefri kost skall sammankomsterna vara
tillfälliga och kortvariga.

 • Tillfälligt möte räknas om det inte är regelbundna möten med korta mellanrum
 • Kortvariga sammankomster räknas om det är högst en vecka

För att fri kost vid intern representation inte skall förmånsbeskattas
kräver Skatteverket att sammankomsterna dokumenteras. Ex. i vilket
sammanhang som mötet hållits, syftet med mötet, innehållet och vilka
som deltagit.

Vad som inte räknas som intern representation är möten med information
eller planering av det löpande arbetet, s.k. arbetsluncher eller liknande.
Förmån av fri kost i dessa fall är skattepliktig och skall förmånsbeskattas
för varje deltagare.

En anställd som vid övertidsarbete får en måltid ex. pizza, hamburgare,
pasta har fått en skattepliktig förmån.
En arbetsgivare kan ge sina anställda enklare förmåner utan att det
uppstår förmånsbeskattning.

 • Kaffe, te
 • Regelbunden frukt
 • En övertidsmacka plus dricka räknas som skattefri förmån

Om ett kollektivavtal säger att företaget skall betala bjuda på övertidsmat
så spelar det ingen roll för Skatteverket. Det är en skattepliktig förmån.

Milersättning

Vid resor med egen bil i tjänsten kan din arbetsgivare betala ut skattefri
milersättning till dig.

Milersättning är skattefri upp till vissa schablonvärden som är fastställda
av Skatteverket. Tanken är att milersättningen ska stå för den förslitning
och förbrukning av drivmedel som uppkommer vid körning i tjänsten.
Utgifter för parkering, vägavgifter, broavgifter, färjeavgifter och
trängselskatt osv. omfattas inte av milersättningen utan ersätts separat.

Skattefri milersättning betalas per mil, förutsatt att den anställde betalar
drivmedlet. Storleken på ersättningen beror på om du äger bilen själv
eller om det är en förmånsbil. För egen bil är det 18,50 kr/mil.

Det krävs att du kan bevisa att det varit fråga om tjänsteresor om
Skatteverket gör en kontroll. Därför skall du anteckna uppgifter om varje
tjänsteresa. Föra en körjournal/skriva en reseräkning. Där skall finnas
uppgifter om datum för resan och ändamålet med resan. Vidare bör du
notera vem du har besökt och varför, vilka orter du rest till samt resans
längd. Om inte dessa uppgifter finns blir milersättningen en skattepliktig
förmån.

Eget utlägg för företaget

När du gjort ett eget utlägg för företaget (ex. köpt in något som,
friskvård, förarbevis, m.m.) krävs följande underlag för att utlägget skall
kunna återbetalas:

 • kvitto på betalningen
 • syfte
 • fakturakopia om betalning gjorts mot faktura

Om den anställde har gjort ett eget utlägg för företaget räknas det som en
affärshändelse i företaget och det underlag som den anställde har tagit
emot (kvittot) ska användas som verifikation. Kvittot utgör då
räkenskapsinformation och ska sparas i det skick som kvittot hade när
den anställde tog emot det.

Det är förbjudet att fotografera ett kvitto och använda det som underlag.
Bokföringslagen kräver att det går att hitta till originalkvittot.

Vid frågor, vänligen kontakta Tommy Andersson