Header grafikk

Klädpolicy

 • Tilldelade varselkläder ska bäras i spårmiljö
 • Personer som vistas inom spårområdet ska bära varselkläder på överkroppen
 • Varselväst får ersätta jacka
 • Byxor får inte ha utanpåliggande fickor (sk snickarfickor), öglor eller flärpar som riskerar att fastna i något
 • Halsdukar och liknande löst hängande klädesplagg och föremål får inte bäras
 • Radioselar bör ha utlösare
 • Skyddsskor med stålhätta bör användas i spårmiljö
 • Hörselskydd ska användas
 • Kläder med andra företagsnamn än Baneservice får inte användas.
 • Ju smutsigare plagget blir desto mindre effektivt blir plagget. Ta hand om dina kläder och se till att de tvättas regelbundet
 • Ändra inte, skär av eller ta bort flourescerande ytor
 • Kläderna ska hållas stängda vid användning för att säkerhetsställa maximalt skydd och minska risken för intrassling