Header grafikk

Växlingstjänster i Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn tillhandahåller via Baneservice en växlingstjänst i Göteborgs Hamn. Baneservice tillhandahåller även trafikledning på Göteborgs Hamns spåranläggning.

Växlingstjänst och trafikledning definieras som bastjänster och omfattar nedan specificerade terminalområden med undantag för Arken kombiterminal som endast omfattas av trafikledning. Utöver bastjänster kan Baneservice, efter överenskommelse, erbjuda specificerade tilläggstjänster.

Tjänsterna ska tillhandahållas på ett sådant sätt att ingen aktör ges några konkurrensfördelar. Om inte annat överenskommits gäller för både bas- och tilläggstjänster Baneservice ”Allmänna avtalsvillkor för tåg- och växlingstjänster”.

Terminalområden

Terminalområde Operatör Kajspår Terminalspår
Bilhamnen Logent 61 612 a-c
Containerterminal (Harpan) APM Terminals 63 631 a-c, 632 a-c
Extern Skogsterminal (HA) Mimab 64
Skandia Skogsterminal (CFS) Mimab 65 652 a-c
Älvsborgshamnen Gothenburg Roro 71 712
Älvsborg Övrigt (Apparelj) Gothenburg Roro 71 714
Älvsborg Skogsterminal (PLC) Gothenburg Roro 71 715 a-b
Arken Kombiterminal Sandahlsbolagen 91 901-903, 911 a-b, 912 a-b

Bastjänster

Tjänst Vardag Helg 6)
Trafikledningsavgift 1) 1 548 kr 1 548 kr
Inväxling 2) av vagngrupp till terminalområde 4) med delning 5) 1 261 kr 1 565 kr
Inväxling av vagngrupp till terminalområde utan delning 1 049 kr 1 303 kr
Utväxling 3) av vagngrupp från terminalområde med delning 1 261 kr 1 565 kr
Utväxling av vagngrupp från terminalområde utan delning 1 049 kr 1 303 kr
Vagn till reparationsspår Arken Syd (per vagn) 7) 1 254 kr 1 254 kr

Anmärkningar:

  1. Debiteras per ankommande tåg med tilldelad spårkapacitet som omfattas av denna prislista
  2. Inkluderar kontroll av tåget vid ankomst (referensmaterial: GCU appendix 9)
  3. Inkluderar kontroll av vagnar efter lastning (referensmaterial: GCU appendix 9) samt bromsprov
  4. Terminalområden specificeras nedan
  5. Delning innebär att en sammanhängande och sammankopplad vagnsgrupp delas på flera spår inom terminalområdet
  6. Med helg avses lördagar och söndagar samt röda dagar
  7. Inkluderar in- och utväxling

Tilläggstjänster

Timpris lok 1 930 kr
Timpris personal 710 kr
Transport mellan Gsh och Gk 2 535 kr
Transport mellan Gsh och Sär 3 260 kr
Transport mellan Gsh och reparationsspår Kville eller Fjällbo (per vagn) 1 610 kr
Ut- eller inväxling av vagn eller vagngrupp i tåg (per vagn/vagngrupp) 1 610 kr