Header grafikk

Vårt erbjudande

Vi kan erbjuda ett brett utbud av tjänster inom järnvägssektorn med inriktning mot det lokala.

Den första frågan vi ställer till en ny kund är alltid hur behovet ser ut. Det är lätt att man utgår från en befintlig eller tidigare lösning och vill hitta ett bättre pris på denna, men vi försöker alltid förstå själva kärnan i behovet och se, om vi utifrån den, kan erbjuda en ur ett helhetsperspektiv kostnadseffektiv lösning.

Vi lägger stort fokus på att det vi levererar ska upplevas som stabilt och pålitligt. Våra ledord för alla aktiviteter vi utför är att de ska kännetecknas av tydlighet, struktur och engagemang.

Rangering

Vi kan erbjuda rangeringstjänster såväl i form av lokala transporter till industrispår och hamnar som till drift av rangerbangårdar.

BSAB_W1G6734

Dragkraft

Vi erbjuder lösningar för era tillfälliga transportbehov av till exempel arbetsfordon eller lok. Vi kan också erbjuda dragkraft för till exempel räls- och makadamtåg.

gasoltag-2016-09-23

Terminaltjänster

Vi har mångårig erfarenhet i att driva järnvägsanknutna kombiterminaler och kan erbjuda skräddarsydda lösningar för varuägare och terminaloperatörer.
Baneservice anlaggning i Goteborg. Foto: Peter Magnusson