Terminaltjänster

Vi har mångårig erfarenhet i att driva järnvägsanknutna kombiterminaler och kan erbjuda skräddarsydda lösningar för varuägare och terminaloperatörer.

Baneservice anlaggning i Goteborg. Foto: Peter Magnusson