Header grafikk

Trafiksäkerhet och arbetsmiljö

Säkerhetsmål

  • Baneservice Skandinavia ska aldrig vara vållande till en olycka
  • Ingen anställd vid Baneservice Skandinavia ska drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet

Säkerhetspolicy

”Högsta säkerhet gäller”