Header grafikk

Drogpolicy

Drogpolicyn, som gäller samtliga medarbetare oavsett anställningsform samt inhyrda och anlitade entreprenörers personal, syftar till att säkerställa en drogfri arbetsmiljö och därigenom förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet.

”Vid Baneservice är all icke-medicinsk användning av läkemedel, all användning av narkotika och anabola androgena steroider samt påverkan av alkohol i arbetet otillåten. Detsamma gäller användning av medel som används eller kan antas användas för att uppnå berusning eller annan påverkan”

För att förebygga drogrelaterade problem används oannonserade och slumpmässigt utförda drogtester. När slumpmässiga drogtester genomförs omfattas även inhyrd eller på annat sätt anlitad personal.