Header grafikk

Anställningsavtal

Våra anställningsavtal grundar sig på ett kollektivavtal träffat mellan arbetsgivarorganisationen Almega och personalorganisationerna SEKO, ST och TJ. Detta avtal kallas Branschavtalet Spårtrafik.

Till branschavtalet har träffats ett företagslokalt avtal som kompletterar branschavtalet. Det företagslokala avtalet gällde ursprungligen till 31 mars 2013 men har därefter förlängts och gäller fortfarande. Dock har ersättningen för obekväm arbetstid, som regleras i det lokala avtalet, naturligtvis höjts och de nuvarande beloppen är:

  • OB-ordinarie: 47,86 kr
  • OB-storhelg: 94,83 kr

Branschavtal
Lokalt avtal