Header grafikk

Policy rörande förarbevis och hälsoundersökningar

Vid Baneservice Skandinavia tillämpas följande rutiner beträffande förarbeviset:

  • Föraren betalar själv den årliga registerhållningsavgiften och ersätts mot uppvisande av originalkvitto (klicka här för ytterligare information)
  • Föraren ansvarar själv för sin regelbundna hälsokontroll
    – boka undersökningen via din närmaste chef, eller
    – boka undersökningen själv, utlägget ersätts i så fall mot uppvisande av originalkvitto (klicka här för ytterligare information)
  • Hälsokontrollerna ersätts med fyra timmar betald ledighet (om den sker på fritiden registreras fyra timmar till tidbanken)