G6 i Gsh

Växlingstjänster i Göteborgs hamn

Vi är av Göteborgs Hamn utsedd leverantör av växlingstjänster till deras spåranslutna terminaler i Bilhamnen, Skandiahamnen, Älvsborgshamnen och Arken.

Uppdraget består i att rangera tåg och vagnsgrupper till och från terminalerna. Tjänsterna vi levererar inom ramen för detta uppdrag ska erbjudas alla användare på lika villkor enligt en fast prislista.

Verksamheten bedrivs dygnet runt 365 dagar om året.

Koppling med G6