Header grafikk

Baneservice Skandinavia har blivit Grenland Rail AB

Baneservice Skandinavia har sedan den 1 juli 2022 nya ägare och därav
har bolaget nu också bytt namn till Grenland Rail AB. Nedan finner ni
information om vad som ändras i och med att namnändringen nu är
registrerad.

Adresser
Vi kommer finnas kvar på samma adresser som idag även efter
namnbytet

Avtal
Avtal fortlöper som vanligt, i samband med förnyelse av avtal kommer
dessa att uppdateras med nytt företagsnamn

Telefonnummer
Samma som tidigare

Mail
E-postadresserna behålls men domänen ändras till @grenlandrail.se.
Exempel: faktura@baneservice.se blir faktura@grenlandrail.se

Organisationsnummer
Samma organisationsnummer som idag kvarstår även efter namnbytet

Webbsida
www.grenlandrail.se