Header mønster

Leverantör av transport- och terminaltjänster med järnvägen som bas

Baneservice Skandinavia AB – ett dotterbolag till Baneservice AS

IMG_0233-1024x768 kopia

Till skillnad från moderbolaget som är verksamt inom byggnation och underhåll inom järnvägssektorn är Baneservice Skandinavia en leverantör av transport- och terminaltjänster.

Bolaget som etablerades 2010 har cirka 30 anställda och omsätter omkring 50 miljoner kronor. Baneservice Skandinavia har sitt huvudkontor i Göteborg.