Header mønster

32 Sökresultat förbaneservice

About Baneservice Skandinavia

april 28, 2015

The Baneservice Skandinavia business concept is to be a supplier of rail-based transport and terminal services. ...

Anställningsavtal

januari 3, 2018

Våra anställningsavtal grundar sig på ett kollektivavtal träffat mellan arbetsgivarorganisationen Almega och personalorganisationerna SEKO, ST och ...

Halmstad

januari 3, 2018

Besöks- och leveransadress: Margaretagatan 53, Halmstad Postadress: Stilla Havet 1 418 34 Göteborg Telefon: 031-303 33 ...

Drogpolicy

december 22, 2017

Drogpolicyn, som gäller samtliga medarbetare oavsett anställningsform samt inhyrda och anlitade entreprenörers personal, syftar till att ...

Trafiksäkerhet och arbetsmiljö

december 22, 2017

Säkerhetsmål Baneservice Skandinavia ska aldrig vara vållande till en olycka Ingen anställd vid Baneservice Skandinavia ska ...

Policys

december 22, 2017

Trafiksäkerhet och arbetsmiljö Drogpolicy Avlyssning av radiokommunikation Hantering av lokförarbevis och hälsoundersökningar

Förartjänst

december 21, 2017

Beredskapsplan tåg- och spärrfärd-Ver_2014-01-22 Skriftliga instruktioner enligt RID TDOK 2016_0193-Användning av GSM-R telefon-Ver. 1.0 TDOK 2017_0701-Växlar ...

Växlingsinstruktioner

december 20, 2017

Vxi-Ardaghtåget-ver_2015-04-13 Procedurer för växling till Arken kombi-20171111 Vxi-Marieholm-ver_1.05 Vxi-Lokstation Euromaint ver 1,01 2016-10-31 Vxi-Fjällbo-ver_1.03