Header mønster

31 Sökresultat förbaneservice

About Baneservice Skandinavia

april 28, 2015

The Baneservice Skandinavia business concept is to be a supplier of rail-based transport and terminal services. ...

Anställningsavtal

januari 3, 2018

Våra anställningsavtal grundar sig på ett kollektivavtal träffat mellan arbetsgivarorganisationen Almega och personalorganisationerna SEKO, ST och ...

Halmstad

januari 3, 2018

Besöks- och leveransadress: Margaretagatan 53, Halmstad Postadress: Stilla Havet 1 418 34 Göteborg Telefon: 031-303 33 ...

Drogpolicy

december 22, 2017

Drogpolicyn, som gäller samtliga medarbetare oavsett anställningsform samt inhyrda och anlitade entreprenörers personal, syftar till att ...

Trafiksäkerhet och arbetsmiljö

december 22, 2017

Säkerhetsmål Baneservice Skandinavia ska aldrig vara vållande till en olycka Ingen anställd vid Baneservice Skandinavia ska ...

Policys

december 22, 2017

Trafiksäkerhet och arbetsmiljö Drogpolicy Avlyssning av radiokommunikation

Förartjänst

december 21, 2017

Beredskapsplan tåg- och spärrfärd-Ver_2014-01-22 Skriftliga instruktioner enligt RID TDOK 2016_0193-Användning av GSM-R telefon-Ver. 1.0 TDOK 2013_0601-Manövrering ...

Växlingsinstruktioner

december 20, 2017

Vxi-Ardaghtåget-ver_2015-04-13 Procedurer för växling till Arken kombi-20171111 Vxi-Marieholm-ver_1.05 Vxi-Lokstation Euromaint ver 1,01 2016-10-31 Vxi-Fjällbo-ver_1.03

TTJ – Moduler

december 20, 2017

modul_1_termer_20170601 modul_2_-introduktion_20170601 modul_3s_signaler_systems_20170601 modul_3m_signaler_systemm_20170601 modul_3h_17_06_01 modul_4_dialog_och_ordergivning_20170601 modul_8h_tagfard_systemh_20170601 modul_5_blanketter_2017_06_01 modul_6_fara_och_olycka_2017_06_01_ny modul_9h_sparrfard_systemh_20170601 modul_8m_tagfard_systemm_2017_06_01 modul_9s_sparrfard_systems_20170601 modul_9m_sparrfard_system_m_20170601 modul_11_broms_20170601 modul_10hms_vaxling_-2017_06_01