T44 260 i Halmstad

Halmstad

På uppdrag av Green Cargo utför vi lokala järnvägstransporttjänster med Halmstad rangerbangård som nav.

Transporterna sker mellan rangerbangården och hamnar och terminaler i Halmstad samt mellan rangerbangården och tunga industrier belägna i Hyltebruk och Brännögård.

Verksamheten bedrivs framförallt dagtid, 5 dagar per vecka, 52 veckor om året.

T44 i Halmstad