T44 260 i Halmstad

Lokala transporter i Halmstad

Vi utför lokala järnvägstransporttjänster med Halmstad rangerbangård som nav. Transporterna sker mellan rangerbangården och hamnar och terminaler i Halmstad samt mellan rangerbangården och tunga industrier i regionen.

Verksamheten bedrivs framförallt dagtid, 5 dagar per vecka, 52 veckor om året.

T44 i Halmstad