img_0233

Halmstad

På uppdrag av Green Cargo utför vi växlingstjänster till spåranslutna hamn- och industrispårsterminaler i Halmstad. Uppdraget består i att rangera tåg och vagnsgrupper mellan rangerbangården och terminalerna.
Verksamheten bedrivs framförallt dagtid, 5 dagar per vecka, 52 veckor om året