2015-07-15 18.36.53

Sandtåget

På uppdrag av Ardagh Glass Limmared AB transporterar vi råmaterial från Halmstad Hamn till Ardaghs glasbruk i Limmared.

På kvällen rangeras tomma vagnar in och lastade vagnar ut i Halmstad Hamn, tågtransporten med de lastade vagnarna till Limmared sker nattetid.

Tåget går fem gånger i veckan och framförs på HNJ-banan via Landeryd och Värnamo.

IMG_0242 - kopia 2