Klart för bärgning

Beredskap för röjning och evakuering i samband med störningar i tågtrafiken

Från och med mars 2020 har vi på uppdrag av Trafikverket dygnet runt – året runt – ansvar för att med kort varsel kunna sätta in resurser i form av lok och förare som ska hjälpa till vid störningar som drabbar järnvägsföretag i västra Sverige.

Trasiga tåg som står i vägen transporteras till en plats där de inte hindrar övrig trafik och där passagerare på ett säkert sätt kan evakueras.

Uppdraget ställer höga krav på förarnas kompetens då de hjälpbehövande tågen kan bestå av många olika fordonstyper som kräver olika tekniska lösningar för att kunna transporteras när de är ur funktion.